Flytting til eget hjem

Å ha Kleefstras syndrom innebærer blant annet å ha en utviklingshemning, noe som medfører at flytting til sitt eget hjem må planlegges i god tid. Det er mange ting å tenke på.

Frambu har laget en egen temaartikkel med en del tema, sentrale dokumenter og lenker som det kan være nyttig å kjenne til når ungdom med utviklingshemning skal flytte for seg selv. Du finner temaartikkelen her.

Vil du dele dette med noen andre?