Det pågår mye forskning rundt sjeldne diagnoser for tiden. Blant annet kan genterapi komme til å revolusjonere hvordan vi forebygger og behandler en rekke sykdommer ved å erstatte eller reparere gener som ikke virker som de skal. 
 
Professor Annemieke Aartsma-Rus fra Nederland har skrevet en artikkel om ulike behandlinger for Duchennes muskeldystrofi som er under utredning. Oversikten peker på hovedtrekkene i forskningen og beskriver fordeler og ulemper ved de ulike metodene og hvilke hindringer som må overvinnes før de eventuelt kan tas i bruk. 

Artikkelen er oversatt til norsk av Nevromuskulært kompetansesenter og kan leses her: 

Oversikt over forskning knyttet til Duchenne muskeldystrofi

Vi anbefaler også å lese danske Muskelsvindfondens oversikt over pågående forskning på behandling for Duchennes muskeldystrofi.

  

Vil du dele dette med noen andre?