Fysioterapi ved arvelig ataksi

Arvelig ataksi er en gruppe med fremadskridende sykdommer som rammer nervesystemet og først og fremst lillehjernen og dens forbindelser. Sykdommene fører til ulik grad av koordinasjons- og bevegelsesvansker. Ettersom det ikke finnes helbredende behandling, er fysioterapi en viktig del av oppfølgingen for å redusere de fysiske plagene som følger med sykdommene og sikre best mulig funksjon og livskvalitet.

Personer som har fått diagnosen arvelig ataksi har som regel behov for fysioterapi. Individuell kartlegging og tilpasning er nødvendig ettersom arvelig ataksi er en stor og variert gruppe sykdommer. Fysioterapioppgaver kan ha til hensikt å lære personen praktiske strategier for å mestre aktiviteter i hverdagen, og for å vurdere behov for ortopediske- og tekniske hjelpemidler, samt tilrettelegging av omgivelsene. Fysioterapioppfølgingen bør også ha som mål å vedlikeholde og bedre funksjon med fokus på balanse, koordinasjon, styrke og mer spesifikke øvelser og trening.

Det er viktig at fysioterapeuten setter seg grundig inn i diagnosen det gjelder og samarbeider effektivt med både lege og andre profesjoner for å gi et mest mulig helhetlig tilbud.

Frambus fysioterapeut Kaja Giltvedt har sammen med spesialfysioterapeut Hanne Ludt Fossmo og overlege Jeanette Koht skrevet en fagartikkel om fysioterapi ved arvelig ataksi. Denne ble publisert i Fysioterapeuten nr 6 2018.

Les hele artikkelen her: Fysioterapi ved arvelig ataksi

Les mer om rettigheter ved fysioterapi her

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i mars 2020

.

Vil du dele dette med noen andre?