Kritisk informasjon om diagnosen

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid har utarbeidet kritisk informasjon for en rekke arvelige nevromuskulære sykdommer. Opplysningene kan du legge inn som nødinformasjon på mobilen og ha i lommeboka eller veska. Du kan også be legen din om å legge inn denne informasjonen i kjernejournalen din.

Hvorfor registrere kritisk informasjon?

Dersom du skulle komme opp i en akutt situasjon der du ikke er i stand til å gjøre rede for deg, kan registrerte opplysninger gi helsepersonell rask tilgang til viktig informasjon om deg.

Kritisk informasjon til mobil, lommebok eller vesken (på norsk og engelsk)
Kritisk informasjon til kjernejournalen

Kjernejournal er ikke en erstatning for journalen du har hos fastlege eller sykehus, men den er et viktig supplement for å sikre at helsepersonell får essensiell informasjon om deg. Du kan lese mer om kjernejournal og hvordan helseopplysninger kan registreres på Helsenorge sine nettsider.

Din fastlege eller behandlende lege kan registrere opplysninger om sykdommen din i kjernejournalen din i samråd med deg. Vis gjerne aktuelt skriv til legen din.

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid består av nevromuskulært kompetansesenter (NMK), enhet for medfødte arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) og Frambu.

Les mer om kritisk informasjon i Standard for kritisk informasjon i kjernejournal

 

 

Vil du dele dette med noen andre?