Litteratur og lenker

Litteratur
Nevrologis og nevrokirurgi : fra barn til voksen : undersøkelse, diagnose, behandling / redigert av Leif Gjerstad, Ola H . Skjeldal og Eirik Helseth . Nesbru, Vett og Viten 2007 .

Pediatric Neurology : Principles and Practice / edited by Kenneth F . Swaiman, Stephen Ashwal,. St . Louis, Mo: Mosby, 1999.

Lenker:
Rarelink
– Skandinavisk lenkesamling for sjeldne medisinske tilstander

Vil du dele dette med noen andre?