Litteratur og lenker

Litteratur

Pediatric Neurology : principles & practice / edited by Kenneth S.Swaiman, Stephen Ashwal 3.ed. St.Louis, Mo; Mosby, 1999.

Nevrologi og nevrokirurgi : fra barn til voksen. : undersøkelse, diagnose, behandling. / Leif Gjerstad , Ola H.Skjeldal og Eirik Helseth E. 4.utgave Nesbru; Vett og Viten, 2007.

Lenker

The Cortical Foundation

Orphanet  The portal for rare diseases and orphan drugs

OMIM Online Mendelian Inheritance in Man

Gene Reviews NCBI Bookshelf

NIH National Institute of Neurological Disorders and Stroke

Genetics Home Reference

 

Vil du dele dette med noen andre?