Medisinsk beskrivelse av Beckers muskeldystrofi


Beckers muskeldystrofi er en arvelig muskelsykdom som hovedsakelig rammer gutter. Sykdommen skyldes en feil i muskelcellene, som fører til at kraften i musklene svekkes over tid. Hvor alvorlig sykdommen er varierer fra person til person.

Beckers muskeldystrofi varierer i alvorlighetsgrad, fra lette symptomer på muskelsvikt til større vansker. Hvis sykdommen starter i ung alder og utvikler seg raskt, kan det være vanskelig å skille Beckers muskeldystrofi fra den mer alvorlige Duchennes muskeldystrofi.

Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser samarbeider om å beskrive de ulike nevromuskulære diagnosene på norsk. De medisinske beskrivelsene finnes hos Helsenorge.no.

Les beskrivelsen av Beckers muskeldystrofi her

Se kritisk informasjon om diagnosen her

 .

Vil du dele dette med noen andre?