Medisinsk beskrivelse av facioscapulohumeral muskeldystrofi

Facioscapulohumeral muskeldystrofi er er en sjelden, arvelig nevromuskulær sykdom hvor muskulaturen i ansikt, skuldre og overarmer gradvis brytes ned. Etter hvert kan også annen muskulatur rammes. Sykdommens alvorlighetsgrad varierer fra person til person. Kvinner med sykdommen vil ofte få symptomer senere og i mildere grad enn menn.

Nevromuskulært kompetansesenter ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser samarbeider om å beskrive de ulike nevromuskulære diagnosene på norsk. De medisinske beskrivelsene finnes hos Helsenorge.no.

Les beskrivelsen av Facioscapulohumeral muskeldystrofi her

Se kritisk informasjon om diagnosen her (diagnosekort)

.

Vil du dele dette med noen andre?