Tale- og språkvansker

Arvelig ataksi er en felles betegnelse på en lang rekke arvelige sykdommer med balanse- og koordinasjonsvansker, som påvirker evnen til å utføre frivillige bevegelser som å stå, gå eller snakke (1). Talevansker (dysartri) og tygge- og svelgevansker (dysfagi) er to av de mest vanlige symptomene ved arvelig ataksi og oppstår ved at nervesignaler til muskulatur i munn, tunge, kjeve, hals og nakke blir forstyrret (2).
.

Tale- og språkvansker

Tale- og språkvansker hos personer med arvelig ataksi kan variere både i type utfordringer og hvor omfattende de er (3). Påvirkning av pust eller respirasjonen gjør at man mister stemmekraften og får en lav tale hvor kvaliteten endres. Dette kan gjøre at det er vanskelig å gjøre seg forstått av andre, spesielt ukjente. Nedsatt respirasjon kan også gjøre det vanskelig å snakke i hele setninger, fordi man går tom for luft. Taletempoet går ofte ned og talerytmen kan endres. Det er også vanlig å få artikulasjonsvansker, fordi muskulaturen påvirkes. Da kan man få mindre tydelige lyder, som gjør at man kan høres snøvlete ut.

Det er summen av talevanskene, og hvor uttalte disse vanskene er, som kan gjøre kommunikasjonen vanskelig. Dette gjelder både for den som prater, fordi det krever mer å snakke, og for den som lytter.  

Oppfølging av logoped anbefales for personer med arvelig ataksi som har språk- og talevansker (1).

Det finnes per i dag ingen språkbehandling som kan stoppe utviklingen av språkvansker, men det er anbefalt at tiltak vurderes ut fra hver enkelt persons behov og vansker (2).

Språktrening kan bidra til å forbedre personens evne i tale, kommunikasjon og svelging, når den er tilpasset den enkeltes nåværende evner og behov. Ved Plexus Neuro and Stem Cell Therapy Center nevnes følgende behandlingsmetoder ved språkvansker ved arvelige ataksier:

  • Tilpasse taletempo for å gjøre uttalen mer forståelig
  • Bruke pusteteknikker for å forbedre talekvaliteten (lengre respirasjonstid, trykk på pust og setningslengde)
  • Bevissthet rund kroppsholdning mens du snakker, for å opprettholde en jevn og hørbar stemmekvalitet
  • Jobbe konkret med språklyder og uttale av ord.
  • Øvelser som utløser svelgrefleks, for å muliggjøre sikker svelging. Dette kan være øvelser for å trene opp musklene i svelg og munn. Det kan også være å svelge på det nivået som anses som trygt med tanke på konsistens, blanding av matvarer og lignende.

Ved behov for kompenserende kommunikasjonshjelpemidler, kan ulike hjelpemidler vurderes og prøves ut. Les om alternativ og supplerende kommunikasjon på våre temasider

Å kommunisere med andre er viktig for å opprettholde et sosialt liv. Mange med arvelige ataksier opplever å utvikle språkvansker. Hjelp og støtte til språktrening vil kunne bidra til å opprettholde god livskvalitet.  

Les mer om oppfølging av logoped i vår temaartikkel Oppfølging fra logoped/audiopedagog

 

Referanser

  1. Tallaksen CME. Arvelige ataksier. Tidsskr Den Nor Legeforening. 11. september 2008 [lest 23. februar 2023]
  2. Plexus. Speech Therapy for Spinocerebellar Ataxia: An Overview | Plexus Neuro and Stem Cell Research Centre, 2022. [lest 23. februar 2023]
  3. Sidtis JJ, Ahn JS, Gomez C, Sidtis D. Speech characteristics associated with three genotypes of ataxia. J Commun Disord. 2011;44(4):478–92.

.

Denne artikkelen ble oppdatert 3. mars 2023

.

Vil du dele dette med noen andre?