Voksne med Retts syndrom

Referanser fra kurset

Her finner du kliniske retningslinjer for Rett syndrom:

Kort om kurset

Målgruppe
Tjenesteytere som jobber med voksne med Retts syndrom. Pårørende kan også delta.

Mål for kurset
Å presentere kunnskap om voksne med Retts syndrom. Det vil være fokus på hvordan ulike medisinske forhold kan påvirke hverdagen.

Frambu driver ulike kompetanseutviklende aktiviteter for fagpersoner, tjenesteytere og studenter. En av disse er fagkurs, som arrangeres både separat og som del av brukerkurs. Noen ganger arrangerer vi også fagkurs utenfor Frambu (regionale fagkurs), da i samarbeid med regionale og lokale instanser. Innleggene på fagkurs blir holdt av Frambus egne fagpersoner og/eller av innleid fagekspertise. Les mer her.

Delta på Frambus fagkurs via videokonferanse eller strømming
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming.

Deltakelse via videokonferanse
For å delta på fagkurs via videokonferanse trenger du tilgang til et videokonferansestudio. Disse finnes på sykehus, NAV-kontor, bibliotek, kommunehus, skoler o.l. Deltakere som deltar via videokonferanse får kursbevis og kan stille spørsmål og kommentere via e-post. Videokonferanseoverføring er gratis.

Her er en rask innføring i hva du trenger for å delta på kurs via videokonferanse

Alle som ønsker å delta på Frambus fagkurs via videokonferanse bes sende en e-post til Berit Hundal video(a)frambu.no eller ringe oss på telefon 64 85 60 21 i god tid før kurset.
Meld din interesse, så gjør vi det vi kan for å finne en god løsning!
Videokonferansen er gratis.

Strømming:
Dersom det strømmes til privathjem kan du gå på nettsiden vår www.frambu.no – og inn på det aktuelle kurset. Der vil det blir lagt ut en lenke til fagdagen på morgenen. Registrer navn og e-post.

Er dere flere deltakere som sitter sammen og følger kurset via strømming er det viktig å sende deltakerliste med e-post og navn til video@frambu.no
Det er ingen kursbevis dersom man tar kurset alene.

Kursavgift for deltakere på Frambu:
Kurset koster 500.- som inkluderer materiell, kaffepauser og lunsj.

 

Publisert: 31.07.2018