16p11.2 delesjonssyndrom og nevroutviklingsforstyrrelser

Deltakere på kurs på Fra,mbu

16p11.2 delesjonssyndrom og nevroutviklingsforstyrrelser

Målgruppe
Tjenesteytere som arbeider med personer med 16p11.2 delesjonssyndrom i alderen 0-18. Pårørende kan også delta.

Mål for kurset
Gi informasjon om nevroutviklingsforstyrrelser for personer  med 16p11.2 delesjonsyndrom.

Les mer om fagkurs på Frambu her

Pris
Det koster 500 kroner å delta på kurset. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Videokonferanse/Strømming
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse via videokonferanse eller strømming. Les mer om dette her.
Ta kontakt med video@frambu.no i god tid før fagkurset hvis du vil delta på denne måten.

Denne kurset arrangeres i samarbeid med NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Velkommen til fagkurset!