Deltakere på kurs på Frambu

Digitalt fagkurs: 16p11.2 delesjonssyndrom og nevroutviklingsforstyrrelser

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse fysiske fagkurs på Frambu høsten 2020. Dette fagkurset strømmes. 

Målgruppe
Tjenesteytere som arbeider med personer med 16p11.2 delesjonssyndrom i alderen 0-18. Pårørende kan også delta.

Mål for kurset
Å gi informasjon om nevroutviklingsforstyrrelser for personer  med 16p11.2 delesjonsyndrom.
Dette kurset arrangeres i samarbeid med NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

Videokonferanse/Strømming
Vi tilbyr deltakelse via videokonferanse eller strømming, dette foregår på Zoom. Deltakelse er gratis.

Du kan melde deg på fagkurset her.
Når du har registrert deg, vil du få tilsendt lenke og passord til fagkurset til e-postadressen du oppgir. Benytt dette for å følge fagkurset når det starter.
Hvis ikke du har installert Zoom fra før, kan du enkelt gjøre det ved å følge veiledningen som kommer opp når du trykker på lenken.

Du kan også sende en e-post til: video@frambu.no hvis du vil melde deg på eller har spørsmål.
Les mer om dette her.

Pårørende
Pårørende som deltar på fagkurset kan søke om opplæringspenger. Ta kontakt med Eva Løvdahl på fagkurs@frambu.no hvis dette er aktuelt for deg, eller du har spørsmål rundt dette.

 

Velkommen til fagkurs!