1q21.1 duplikasjon, 2q37 delesjon, 15q11.2 delesjon

1q21.1 duplikasjon, 2q37 delesjon, 15q11.2 delesjon

Målgruppe
Personer i alle aldre som har en av følgende kromosomforandringer og sammensatte vansker:

  • 1q21.1 duplikasjon
  • 2q37 delesjon
  • 15q11.2 delesjon

Deres familier/pårørende og tjenesteytere kan også søke om å delta på kurset.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om å leve med en svært sjelden kromosomforandring som gir sammensatte vansker. Det blir også mulig å treffe andre personer med disse diagnosene og deres familier, samt bli kjent og utveksle erfaringer.
Ett av Frambus mål med dette kurset er å innhente spesifikk informasjon om disse tre diagnosene. Endel av kursprogrammet vil derfor være diagnosespesifikt og tilpasset de enkelte deltakerne. Mer om dette vil du finne i programmet for kurset.

Hvordan er det på kurs på Frambu?
Her finner du mer informasjon om hvordan kursene våre er lagt opp.

Smittevern på Frambu
Vi er opptatt av at det skal være trygt å delta på kurs på Frambu og følger rådene fra Folkehelseinstituttet. Her forteller overlege David Bergsaker om hvordan vi det vil bli å delta på kursene våre fremover.

.