Digitalt tilbud: 1q21.1 duplikasjon

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse fysiske kurs på Frambu høsten 2020. Vi beklager dette sterkt, men tilbyr i stedet et digitalt kurs over to dager, tirsdag 3. og onsdag 4. november. 

Det opprinnelige kurset for de tre diagnosene er avlyst, og erstattes av et digitalt tilbud til personer i alle aldre med 1q21.1 duplikasjon.
Deres familier/pårørende og tjenesteytere kan også søke om å delta.

Målgruppen er endret på grunn av for få søkere med 2q37 delesjon og 15q11.2 delesjon. Det digitale kurset er derfor tilpasset målgruppen med 1q21.1 duplikasjon. 

Digitalt brukerkurs for pårørende til personer med 1q21.1 duplikasjon. 

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om å leve med en svært sjelden kromosomforandring som gir sammensatte vansker. Det blir også mulig å treffe andre personer med disse diagnosene og deres familier, samt bli kjent og utveksle erfaringer.
Ett av Frambus mål med dette kurset er å innhente spesifikk informasjon om diagnosen. Mer om dette vil du finne i programmet for kurset.

Hvordan er det på kurs på Frambu?
Her finner du mer informasjon om hvordan kursene våre er lagt opp

Opplæringspenger
Pårørende som deltar kan søke om opplæringspenger på digitale kurs så lenge covid-19 gjør at fysiske kurs på Frambu ikke er mulig. Ta kontakt på fagkurs@frambu.no hvis dette er aktuelt for deg, eller du har spørsmål rundt dette.

.