Svært sjeldne kromosom- eller genforandringer (0-19 år)

Målgruppe

Personer med svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker i småbarnsalder, grunnskole og videregående skole alder (0 til 19 år) og deres familier.
Tjenesteytere kan også søke om å delta

Mål for kurset

Dette kurset går over fem dager og har til hensikt å øke helsekompetansen til deltagerne om det å leve med en svært sjelden kromosom- eller genforandring som gir sammensatte vansker.

Vi legger opp til en variert uke med forelesninger og samtaler, tid til å utveksle erfaringer og å bli kjent med andre i liknende situasjon. På dagtid vil programmet være tilpasset både voksne, unge og barn, med og uten diagnose. På ettermiddag og kveld er det anledning til å delta på aktiviteter og opplevelser både inne og ute på Frambu.

Hvordan foregår kurs på Frambu?

Her kan du lese mer om våre brukerkurs. Du finner også bilder og video fra tidligere kurs, samt praktisk informasjon om reisevei, økonomi og oppholdet.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette kurset.