MELAS eller andre mitokondriesykdommer forårsaket av m.3243A>G-mutasjon

Målgruppe
Personer i alle aldre med MELAS eller andre mitokondriesykdommer forårsaket av m.3243A>G-mutasjon. Pårørende og tjenesteytere kan også søke plass på kurset.

Mål for kurset
Å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen og gi informasjon om å leve med MELAS. Det blir også mulig å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Barn og unge vil få et tilrettelagt tilbud i Frambus miljøavdeling på dagtid, voksne vil delta i gruppesamtaler og få informasjon om ulike aktuelle tema. På ettermiddag- og kveldstid vil det være mulighet for ulike aktiviteter. Se program for nærmere detaljer om kursets innhold.

Det er første gang vi arrangerer eget kurs for personer med MELAS. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å samle informasjon og erfaringer fra deltakerne og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på nettsidene våre i etterkant.

Vil du vite mer om hva det vil si å delta på kurs hos oss?
Les mer om brukerkurs på Frambu her.

Se video fra kurset her (krever passord):