Å leve med en sjelden diagnose i voksen alder (30+)

Å leve med en sjelden diagnose i voksen alder (30+)

Målgruppe
Personer over 30 år med en av diagnosene Frambu jobber med og eventuell partner. Deltakeren må kunne ha utbytte av forelesninger og gruppesamtaler. Kurset er ikke åpent for barn.
Kurset går over tre dager, fra onsdag til fredag.

Mål for kurset
Å øke deltakernes kunnskap om å leve med en sjelden diagnose i voksen alder. Det blir presentert ulike temaer i plenumsforelesninger og mindre grupper. Det blir mulighet til å treffe andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?
denne siden finner du bilder, video og informasjon om hvordan våre kurs er lagt opp. Her finner du også informasjon om reise, økonomi og andre praktiske forhold.