Å leve med en sjelden diagnose i voksen alder

Målgruppe
Personer over 30 år med en av diagnosene Frambu jobber med og eventuell partner.
Deltakeren må kunne ha utbytte av forelesninger og gruppesamtaler. Kurset er ikke åpent for barn.
 

Mål for kurset
Frambu ønsker å øke deltakernes kunnskap om å leve med en sjelden diagnose i voksen alder. Det vil være ulike tema hver dag på kurset, og informasjon deles både i plenumsforelesninger og gruppesamtaler. Se programmet for detaljer om kursinnholdet. 

Les mer om å delta på kurs her

.