Å leve med en sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue

Om ankomst og oppstart av kurset:

Det er meldt om krevende vær- og føreforhold flere steder mandag 22. januar. Vi oppfordrer alle deltakere på kurset 22. – 24. januar om å gjøre en vurdering av om de skal reise eller ikke mandag morgen.

Vi planlegger å gjennomføre kurset med forsinket oppstart kl. 13, men vi vurderer situasjonen fortløpende og det kan bli ytterligere forsinkelser. De som allerede har reist hjemmefra eller av andre grunner møter tidlig på Frambu, er velkomne fra morgenen. Ut over dette ønsker vi deltakerne velkomne når de kommer. Frambu åpner mandag morgen.

Denne beskjeden er gått ut på sms til deltakere på kurset søndag kveld.

—–

Buss 550 fra Oslo til Brokkenhus har vært innstilt, men i følge ruter.no gjelder vanlig reisegaranti: 

Ruters reisegaranti gjelder mandag 22. januar. 

————————————————————————————————————-

Senter for sjeldne diagnoser (SSD), TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser arrangerer felles tredagers kurs om helsekompetanse og sjeldne diagnoser som vi har kalt Å leve med en sjelden diagnose -mestring av en hverdag med smerter og fatigue.

Helsekompetanse handler om å ha kunnskap og informasjon om egen helse, det handler om å vite noe om hva som finnes av hjelp og støtte, og det handler om å mestre hverdagen. Dette er temaer vi ønsker å sette på dagsorden i dette kurset.

Hvem er kurset for?

Personer fra 18 år som har en sjelden diagnose som påvirker mestring av hverdagen. Deltakerne må kunne ha utbytte av å delta i forelesninger og gruppesamtaler.
Pårørende er ikke målgruppe for kurset.

Hvis  du har behov for assistanse under kurset, kan du skrive hvem du ønsker å ha med som assistent/ledsager i feltet for pårørende i søknadskjema. Skriv om dette er en BPA/assistent, eller om det er pårørende som fungerer som assistent. 

Hvis du er usikker på om kurset er aktuelt for deg, så ta kontakt med faglig koordinator Solvor S. Skaar.

 

Hva ønsker vi med kurset?

Hensikten med kurset er å øke deltakernes kunnskap om:

  •  egen helse
  • hva som finnes av hjelp og støtte, og hvor informasjonen er
  • ulike strategier for å mestre en hverdag med smerter og fatigue ved en sjelden diagnose.

På dagtid vil det være forelesninger og samtaler om ulike aktuelle tema. Det blir mulighet til å bli kjent med andre i liknende situasjon og utveksle erfaringer. Se programmet for nærmere innhold.

I tillegg til det faglige innholdet vil det også bli anledning til å bli kjent med andre og bli med på ulike aktiviteter og opplevelser på dag- og kveldstid under oppholdet på Frambu.

Kurset begynner mandag 22. januar kl. 10.00, ankomst mellom 09.00 og 10.00. Kurset er ferdig onsdag 24. januar kl. 15.00.
Kurset, overnatting og måltidene er gratis for personer med diagnose.
(Det er ikke anledning til å overnatte på Frambu fra søndag før kursstart)

 

Hvordan søke?

Søknadsskjemaet kan fylles ut digitalt på pc/mac, men er ikke utformet for å fylles ut på mobiltelefon. Søknad kan sendes til oss via Digipost til “Stiftelsen Frambu”, eller skrives ut og sendes via ordinær post.

 

Hvordan foregår kurs på Frambu?

Her kan du lese mer om våre brukerkurs.
Du finner også bilder og video fra tidligere kurs, samt praktisk informasjon om reisevei, økonomi og oppholdet. Deltakelse for assistenter/BPA/ledsager er gratis, men måltider betales i vår resepsjon.