Å være assistent for en elev i skolen med en sjelden diagnose som innebærer fysisk funksjonsnedsettelse

Målgruppe

Assistenter og andre ansatte i skolen, samt andre relevante tjenesteytere. Personer som arbeider som brukerstyrte personlige assistenter kan også ha god nytte av kurset. Pårørende er også velkomne til å delta.

Mål for kurset

Assistenter er en viktig ressurs i skolen og har mange ulike oppgaver. Fagkurset ønsker å sette fokus på assistentens rolle, spesielt ansvar, oppgaver og samarbeid.

Les mer om fagkurs på Frambu her

Kursavgift

Kurset koster 500.- som inkluderer materiell, kaffepauser og lunsj.

Deltakelse via videokonferanse eller strømming

Har du ikke anledning til å komme til Frambu? Vi tilbyr deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming også. Ønsker du å delta på Frambus fagkurs på denne måten, kan du sende en e-post til Berit Hundal video@frambu.no eller ringe oss på telefon 64 85 60 21 i god tid før kurset. Meld din interesse, så gjør vi det vi kan for å finne en god løsning!