Å være ungdom med en sjelden diagnose

To ungdommer som tuller og ler

Å være ungdom med en sjelden diagnose

Målgruppe
Ungdom på videregående skole med en sjelden diagnose som ikke medfører utviklingshemning. Deltakerne må kunne delta i gruppeaktiviteter og kommunisere med de øvrige deltakerne.

I utgangspunktet deltar hver enkelt uten familie eller støttepersoner. Ved behov for å ha med assistent, ta kontakt med faglig eller administrativ koordinator.

Mål og innhold
På kurset vil vi blant annet ha fokus på kunnskap om å være ungdom og bli voksen med en sjelden diagnose. Vi ønsker også å bidra til at deltakerne får økt bevissthet om egne styrker og muligheter og blir i stand til å ta størst mulig ansvar på ulike livsområder, for eksempel

  • egen kropp og fysisk og psykisk helse
  • relasjoner
  • valg i studie- og arbeidssammenheng
  • deltakelse i fritidsaktiviteter
  • rettigheter og annet som kan gjøre hverdagen enklere
  • å være ekspert på egen diagnose
  • å formidle informasjon om egen diagnose og egne ønsker og behov til andre

Kurset vil bestå av faglige innledninger, gruppesamtaler og aktiviteter. Deltakerne får mulighet til å utveksle erfaringer og knytte nettverk med andre i samme situasjon. Vi vil også legge til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter inne og ute.

Annet
Når elever i videregående skole med en sjelden diagnose deltar på kurs på Frambu, regnes fraværet som dokumentert fravær av helsemessige årsaker. Dokumentert fravær vil likevel være fravær. Vi oppfordrer derfor skole og elev til å se på muligheten for en løsning der det ikke blir ført fravær for eleven i de dagene han/hun deltar på kurs. Frambu legger til rette for at elevene skal kunne gjøre skolearbeid under kurset. Innholdet i kurset vil også kunne knyttes opp til læreplanene i ulike fag. Det kan derfor være mulig å avtale selvstendig studiearbeid med lærer i forkant av fraværet. Slik selvstendig studiearbeid vil ikke regnes som fravær.

Hvordan er det å være på kurs på Frambu?
Les mer om kurs på Frambu her.

Smittevern på Frambu
Vi er opptatt av at det skal være trygt å delta på kurs på Frambu og følger med på rådene fra Folkehelseinstituttet. Her forteller overlege David Bergsaker om hvordan vi det vil bli å delta på kursene våre fremover.

.

.