To ungdommer som tuller og ler

Digitalt tilbud: Å være ungdom med en sjelden diagnose

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse fysiske kurs på Frambu høsten 2020. Dette kurset går som digitalt kurs 8. og 9. oktober.

Målgruppe
Ungdom på videregående skole med en sjelden diagnose som ikke medfører utviklingshemning. Deltakerne må kunne delta i gruppeaktiviteter og kommunisere med de øvrige deltakerne.

Mål og innhold
I det digitale kurset vil vi blant annet ha fokus på kunnskap om å være ungdom og bli voksen med en sjelden diagnose. Vi ønsker også å bidra til at deltakerne får økt bevissthet om egne styrker og muligheter og blir i stand til å ta størst mulig ansvar på ulike områder, for eksempel:

• egen diagnose og rettigheter
• energiøkonomisering og planlegging
• egne styrker og erfaringer

Kurset vil bestå av intervjuer, digitale bli kjent aktiviteter, quiz og gruppesamtaler med faglige innledninger om ulike relevante tema. Deltakerne får mulighet til å utveksle erfaringer og knytte nettverk med andre i samme situasjon.

Annet
Når elever i videregående skole med en sjelden diagnose deltar på digitalt kurs på Frambu, regnes fraværet som dokumentert fravær av helsemessige årsaker. Dokumentert fravær vil likevel være fravær. Vi oppfordrer derfor skole og elev til å se på muligheten for en løsning der det ikke blir ført fravær for eleven den dagen han/hun deltar på digitalt kurs. Innholdet i kurset vil kunne knyttes opp til læreplanene i ulike fag. Det kan derfor være mulig å avtale selvstendig studiearbeid med lærer i forkant av fraværet. Slik selvstendig studiearbeid vil ikke regnes som fravær.

 

Hvordan er det å delta på kurs på Frambu?
Les mer om kurs på Frambu her.