Digitalt tilbud: Utviklingshemming uten kjent årsak (5-16 år)

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse fysiske kurs på Frambu høsten 2020. Vi beklager dette sterkt, men vil så langt det er mulig gi et digitalt tilbud i stedet.
Frambu har tatt kontakt med de som har fått innvilget plass på kurset med informasjon om nytt digitalt tilbud onsdag 9. og torsdag 10. september, samt sendt ut oppdatert program.


Målgruppe
Barn og unge med utviklingshemming uten kjent årsak i grunnskolealder, 5 til 16 år, deres familier og tjenesteytere. Kurset er for deltakere som fikk plass før koronapandemien gjorde at kurset i mars ble avlyst. 

Innhold
Vi ønsker å dele informasjon om det å leve med et barn med utviklingshemming uten kjent årsak. Vi kommer til å ha forelesninger med ulike aktuelle tema, og det vil være et tilpasset opplegg for barn og unge som er her denne uken. Vi legger til rette for at deltakerne på kurset får mulighet til å treffe andre med diagnosen og får tid til å utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon.

Vil du vite mer om hva det innebærer å være på kurs på Frambu?
Her finner du informasjon om deltakelse på våre brukerkurs.