Utviklingshemming uten kjent årsak (5-16 år)

Utviklingshemming uten kjent årsak (5-16 år)

Målgruppe
Barn og unge med utviklingshemming uten kjent årsak i grunnskolealder, 5 til 16 år, deres familier og tjenesteytere. Kurset er for deltakere som fikk plass før koronapandemien gjorde at kurset i mars ble avlyst. 

Innhold
Vi ønsker å dele informasjon om det å leve med et barn med utviklingshemming uten kjent årsak. Vi kommer til å ha forelesninger med ulike aktuelle tema, og det vil være et tilpasset opplegg for barn og unge som er her denne uken. Vi legger til rette for at deltakerne på kurset får mulighet til å treffe andre med diagnosen og får tid til å utveksle erfaringer med andre i lignende situasjon.

Vil du vite mer om hva det innebærer å være på kurs på Frambu?
Her finner du informasjon om deltakelse på våre brukerkurs. 

Smittevern på Frambu
Vi er opptatt av at det skal være trygt å delta på kurs på Frambu og følger med på rådene fra Folkehelseinstituttet. Her forteller overlege David Bergsaker om hvordan vi det vil bli å delta på kursene våre fremover.

.