Omsorgsperson holder hånd til gutt med fremadskridende sykdom

Barnepalliasjon i barnehage og skole

Har du ansvar for, eller jobber direkte med, barn med livstruende eller livsbegrensende sykdom?

Tirsdag 15. februar gjennomfører Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Leve NÅ et gratis to-timers webinar som setter fokus på betydningen de pedagogiske arenaene har i den tverrfaglige og helhetlige oppfølgingen av barn med omfattende hjelpebehov og deres familier.
Webinaret starter kl. 14.00 og slutter kl. 16.00.

Tema vi vil snakke om er: 
  • Hva er barnepalliasjon?
  • Hva sier den nasjonalfaglige retningslinjen?
  • Hvilken betydning har barnepalliasjon for
    arbeidet i barnehage og skole?
  • Hvordan få til et godt samarbeid med
    helsesektoren til barnets og familien beste?

Her kan du laste ned fullstendig program

Vil du delta?

Meld deg på webinaret her

Webinaret er gratis, men du må registrere deg. Når du har registrert deg, vil du få tilsendt informasjon og passord til webinaret til e-postadressen du oppgir. Benytt dette for å følge webinaret når det starter.
Vi starter presis kl. 14.00 så koble deg gjerne på noen minutter før.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i god tid før sendingen begynner.
Telefon: 64 85 60 00 eller direkte til produsent eller faglig koordinator.

Du finner mer informasjon om barnepalliasjon på Frambus temaside og på nettsiden til Leve NÅ.

Velkommen til webinar! 

 

Opptak fra webinaret

 

Presentasjoner finner du på Leve NÅ sine nettsider.