Brukermøtet 2021 på Frambu

Representanter fra to foreninger på brukermøte på Frambu

Brukermøtet 2021 på Frambu

Brukermøtet har lang tradisjon på Frambu. Målet med møtet er å gi informasjon om tilbud og tjenester, og gi brukerrepresentanter, ledelse og ansatte anledning til å dele og utveksle erfaringer og idéer. Det vil også bli valg av brukerrepresentanter til Frambus styre.


Målgruppe

Representanter for alle Frambus diagnosegrupper er velkomne til å delta. Personer med diagnose og pårørende uten diagnoseforening er også velkomne til å melde seg på.

.
Har du spørsmål eller lurer du på om du kan delta?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 64 85 60 00 eller 64 85 60 71. Du kan også send e-post til: info@frambu.no.

.
Vil du være med?

Program og påmelding kommer her senere.

Smittesituasjonen avgjør om Brukermøtet lar seg gjennomføre fysisk på Frambu eller om det blir et heldigitalt tilbud.