CADASIL (18 år og eldre)

Hvem er kurset for?

Vi inviterer til et tredagers kurs for voksne personer som har Cerebral autosomalt dominant arteriopati med subkortikal infarsering og leukoencefalopati (CADASIL) som er 18 år eller eldre. Ektefelle/samboer, annen voksen pårørende eller ledsager/assistent kan også søke om å delta på kurset.

Hva ønsker vi med dette kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om CADASIL, og det å leve med diagnosen. Vi vil ta opp ulike temaer, både gjennom samtaler og forelesninger. Se programmet for nærmere innhold og tider.

Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre. På ettermiddag- og kveldstid er det anledning til å bli med på varierte aktiviteter og opplevelser inne og ute på Frambu.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

Kurs på Frambu er gratis for personer med diagnose og pårørende, man bor på Frambu og får måltider servert i vår spisesal.

På denne siden vil du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Tjenesteytere som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden.

 

Send gjerne søknadsskjema på Digipost til Stiftelsen Frambu, så går det raskere enn pr. post.