DDX3X-relatert nevroutviklingsforstyrrelse

Hvem er kurset for?

Vi inviterer til et femdagers kurs (mandag til fredag) for personer i alle aldre med DDX3X-relatert nevroutviklingsforstyrrelse og deres familier og tjenesteytere.

Hva ønsker vi med dette kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om DDX3X-relatert nevroutviklingsforstyrrelse, og det å leve med diagnosen. Vi vil ta opp ulike temaer som er relevant for diagnosene, både gjennom forelesninger og i mindre grupper. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre. På ettermiddag- og kveldstid er det anledning til å bli med på varierte aktiviteter og opplevelser inne og ute på Frambu. Se programmet for nærmere detaljer om innhold og tider.
Program for skole/barnehage og kveldstilbudet vil dere få på Frambu.

Frambu ønsker i tillegg å benytte kurset til å samle mer informasjon om diagnosene og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på vår nettside.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

Kurs på Frambu er gratis for familiene, man bor på Frambu og får måltider servert i vår spisesal.

Her kan du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Tjenesteytere som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden. Forelesninger merket  med * i programmet er åpne for tjenesteytere.

Se video fra kurset (krever passord)