Nevrofibromatose type 1 (voksne)

Målgruppe

Vi inviterer til kurs for voksne personer over 20 år med Nevrofibromatose type 1 (NF1). Det vil ikke være anledning til å ha med pårørende denne gangen. Det kan gjøres unntak dersom en har behov for assistanse for å delta 

Mål for kurset 

Gjennom dette kurset ønsker vi å styrke deltagernes kunnskap om nevrofibromatose type 1, og hvordan leve med den. Vi vil formidle kunnskap vi har hentet fra Frambus forskningsprosjekt Nevrofibromatose type 1, 30+. Vi vil ha fokus på temaene medisinske utfordringer, psykisk helse og tilrettelegging i hverdagen. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre.  

Kurset vil foregå på Frambu, men det vil være mulig å følge deler av kurset digitalt (kryss av i søknadsskjema for hvilken måte du ønsker å delta på). For deltakere som får tilbud om plass på (fysisk) kurs på Frambu begge dagene, er det overnatting mellom de to kursdagene.
Det er ikke anledning til å overnatte utover dette.

Tjenesteytere som er i kontakt med voksne med NF1 kan delta på første dag av kurset, 19.mai . Søknadsfrist for tjenesteytere er senest søndag 8 mai.