Nevrofibromatose type 1 (voksne)

Målgruppe

Vi inviterer til kurs for voksne personer over 20 år med Nevrofibromatose type 1 (NF1). Det vil ikke være anledning til å ha med pårørende denne gangen. Det kan gjøres unntak dersom en har behov for assistanse for å delta. 

Mål for kurset 

Gjennom dette kurset ønsker vi å styrke deltagernes kunnskap om nevrofibromatose type 1, og hvordan leve med den. Vi vil formidle kunnskap vi har hentet fra Frambus forskningsprosjekt Nevrofibromatose type 1, 30+. Vi vil ha fokus på temaene medisinske utfordringer, psykisk helse og tilrettelegging i hverdagen. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre.  Se programmet for nærmere innhold de to dagene kurset varer.

Kurset vil foregå på Frambu, men det vil være mulig å følge deler av kurset digitalt
(husk å krysse av øverst i søknadsskjema hvilken måte du ønsker å delta på).

For deltakere som får tilbud om plass på (fysisk) kurs på Frambu begge dagene, er det overnatting mellom de to kursdagene.
Det er også åpnet for at personer som har lang reisevei kan overnatte fra onsdag kveld.
Ta kontakt på e-post kurs@frambu.no innen 1. mai dersom du har behov for å komme kvelden før kurset starter.

Digital deltakelse for tjenesteytere/fagpersoner

Tjenesteytere som er i kontakt med voksne med NF1 kan delta digitalt på andre dag av kurset, den 20. mai fra kl. 09.00-12.00, disse forelesningene er merket med stjerne* i programmet.
Informasjon om oppkobling sendes på e-post til de som søker om å delta. Skriv derfor e-postadressen tydelig på søknadsskjema. Søknadsfrist for tjenesteytere er senest
søndag 8 mai.
Du kan gjerne sende søknaden via Digipost til Stiftelsen Frambu så får vi den raskere enn med vanlig postgang.