Elever med Williams’ syndrom i skolen


Målgruppe

Ansatte i grunnskolen og andre relevante tjenesteytere som jobber med barn med Williams’ syndrom. Pårørende kan også delta.


Mål for kurset

Å styrke deltakernes kunnskap om Williams’ syndrom, hvilke konsekvenser diagnosen kan ha for læring og utvikling og mulige tilretteleggingstiltak i grunnskolen.

Les mer om fagkurs på Frambu her

Kursavgift

Kurset koster kun 500 kroner. Dette inkluderer kaffepauser, lunsj, materiell og kursbevis.


Deltakelse via videokonferanse eller strømming

For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming. Dette er gratis.

For å delta via videokonferanse trenger du tilgang til et videokonferansestudio. Deltakere som deltar via videokonferanse, får kursbevis og kan stille spørsmål og kommentere via e-post. Send en e-post til video@frambu.no eller ring oss på 64 85 60 21 i god tid før kurset for å avtale videooverføring.

For å delta via strømming trenger du en datamaskin med internett-tilgang. Du finner lenke til strømmen på kurssiden (den du er på nå) når fagdagen starter. Klikk på denne og skriv inn e-postadressen din, så åpner sendingen seg. Deltakere som deltar via strømming får ikke kursbevis og kan ikke stille spørsmål og kommentere underveis.

Se video fra kurset her (krever passord):