Ernæring ved sjeldne diagnoser som medfører utviklingshemming

Ernæring ved sjeldne diagnoser som medfører utviklingshemming

Målgruppe
Kliniske ernæringsfysiologer og andre tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Mål for fagkurset
Å styrke deltagernes kunnskap om forebyggende ernæringsarbeid og ernæringsbehandling til voksne med utviklingshemming.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?
Her kan du lese alt om  våre fagkurs.

Påmeldingsskjema kommer i løpet av august!