Måltid med bistand

Digitalt fagkurs: Ernæringsbehandling ved tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom

Målgruppe

Kommunalt ansatte tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til voksne personer som har tygge- og svelgevansker, epilepsi eller Prader-Willis syndrom.
Klinisk ernæringsfysiologer som jobber med ernæringsbehandling av voksne med utviklingshemming

Mål for fagkurset

Å stryke deltakernes kunnskap om ernæringsbehandling til voksne med utviklingshemming.

Om foreleserne

Stine Skorpen er sykepleier og fagkonsulent på Nasjonal
kompetansetjeneste for aldring og helse. Hun har ledet arbeidet med å
etablere en ny nettside om dysfagi hos personer med utviklingshemming.

Kristine Nordkvelle er klinisk ernæringsfysiolog og ansatt på Lovisenberg
Lindring og livshjelp og i bydel Sagene i Oslo Kommune. Drivkraften bak
engasjementet til Kristine er at god ernæringsoppfølging ikke skal være
basert på tilfeldigheter, men være en selvfølge for alle. Kristine har erfaring
fra sykehus, bydel, tv, radio, undervisning og foredragsvirksomhet.

Magnhild Kverneland er klinisk ernæringsfysiolog ved Spesialsykehuset
for epilepsi på Oslo universitetssykehus der hun har erfaring med
diettbehandling av voksne med legemiddelresistent epilepsi, inkludert
pasienter med sjeldne diagnoser og utviklingshemming. Hun har
doktorgrad fra 2020 om temaet.

Marianne Nordstrøm er klinisk ernæringsfysiolog ansatt på Frambu,
Universitetet i Oslo og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære
tilstander ved Oslo Universitetssykehus. Hun har erfaring fra forskning,
undervisning og veiledning om ernæringsutfordringer ved sjeldne
diagnoser og utviklingshemming.

Praktisk informasjon

I programmet finner du mer informasjon om tider og innhold. Kurset gjennomføres digitalt via Zoom fra 12.30-15.00. Koble deg gjerne på 15 minutter før. Du vil motta e-post med oppkoblingsdetaljer til Zoom etter at du har meldt deg på, som du må benytte for å delta på fagkurset. Du kan melde deg på helt frem til oppstarten av fagkurset.

Vil du delta?