Ernæring ved sjeldne diagnoser som medfører utviklingshemming

Ernæring ved sjeldne diagnoser som medfører utviklingshemming

Målgruppe
Kliniske ernæringsfysiologer og andre tjenesteytere som yter helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming.

Mål for fagkurset
Å styrke deltagernes kunnskap om forebyggende ernæringsarbeid og ernæringsbehandling til voksne med utviklingshemming.

Påmelding og informasjon
For å delta på kurset på Frambu, må du fylle ut påmeldingsskjemaet nedenfor. Deltakelse koster 500 kroner og inkluderer lunsj, kaffepauser, kursmateriell og kursbevis.

Hvis du ikke har anledning til å komme til Frambu, tilbyr vi deltakelse via videokonferanse eller strømming. Les mer om digital deltakelse, hva du behøver av utstyr og informasjon om hvordan du melder deg på her: https://frambu.no/fagkurs/.

Dersom smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, vil fagkurset gjennomføres kun digitalt. 

Hvis du vil delta på Frambu: (påmeldingsskjema kommer snart)