Tre bilder fra kurs på Frambu

Facioskapulohumeral muskeldystrofi

Hvem er fagkurset for?

Fagkurset er rettet mot fagpersoner og tjenesteytere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Personer med diagnosen og pårørende kan også ha utbytte av fagkurset.Dette fagkurset gjennomføres siste dagen av brukerkurset, og gjennomføres også digitalt.

 

Hva ønsker vi med fagkurset?

Vi ønsker å gi oppdatert medisinsk informasjon om diagnosen facioskapulohumeral muskeldystrofi, mulige tiltak og oppfølging. Nærmere informasjon om tider og innhold kommer her når det er klart.

Forhåndsgodkjenning av kurstimer
  • Norsk Fysioterapeutforbund:
    kurset oppfyller alle godkjenningskriterier, og følgelig kan kurset, sammen med mastergrad, benyttes i spesialistutdanning og ved fornyelse av spesialitet. Kurset er godkjent med 7 timer.
  • Legeforeningen:
    Nevrologi: godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
    Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fagkurset er søkt godkjent hos flere forbund. Informasjon publiseres her fortløpende.