Forberedelse til skolestart (Digitalt dagskurs)

Frambu arrangerer digitalt dagskurs for foresatte til barn med sjeldne diagnoser som skal starte på skolen høsten 2025.
Kurset arrangeres i samarbeid med TRS og Senter for sjeldne diagnoser.

Kurset er for foresatte til barn med en sjelden diagnose som har behov for fysisk tilrettelegging og/eller helsehjelp i skolen.
Kurset vil ikke handle om tilrettelegging ved lærevansker eller utviklingshemming.
Med kurset ønsker vi å forberede foresatte til barnets skolestart og å bidra til at overgangen til skolen blir så trygg som mulig.

Innholdet i kurset vil ta for seg følgende tema:

• Rettigheter og muligheter i skolen
• Praktisk tilrettelegging og assistanse
• Å være annerledes: utfordringer for foreldre og barn ved skolestart
• Informasjon til andre

Før kurset vil deltagerne få tilgang til en nettside med aktuell informasjon og lenker slik at de som ønsker det kan forberede seg til kursdagen.

Praktiske opplysninger:

Dere trenger ikke laste ned et eget video-program, men pc-en dere benytter må ha Google Chrome, Microsoft Edge, eventuelt Safari på Mac. Mer informasjon om oppkobling vil bli sendt ut til alle som skal delta på kurset.

Tidspunkt for kurset er torsdag 21. november 2024 fra kl. 9.00 til kl. 15.00
Påmeldingsfristen er 10.oktober 2024.
Kurset er gratis, men krever påmelding.

Foreldre/foresatte kan søke om opplæringspenger fra NAV.
Nærmere informasjon om program/tidspunkter vil bli gitt til alle som får plass på kurset.

For å kunne delta må barnet være registrert ved Frambu.
Om barnet ikke er registrert kan du/dere sende inn samtykke til registrering ved senteret.

Barn som er registrert ved de to andre sentrene TRS og SSD melder seg på direkte til det aktuelle sentret.

Påmelding kommer her snart.