Foreldre på vakt (sted: HABU Stavanger)

Regionalt kurs i Stavanger 4. november 2022

HABU Stavanger -Langflåtveien 5

Her finner du HABU Stavanger

 

Hvem er kurset “Foreldre på vakt” for?

Målgruppe er foresatte til barn og unge (0 – 18 år) som får oppfølging av Barne- og ungdomshabilitering (HABU) Stavanger og som har en diagnose/sykdom som krever kontinuerlig oppmerksomhet, for eksempel diagnoser som innebærer:

• komplekse medisinske utfordringer, med akutt sykdom og/eller anfall
• raskt fremadskridende forløp, med gradvis forverring av symptomer
• atferdsutfordringer, hvor barnet lett havner i farlige situasjoner eller kan skade seg selv og andre

Målet med kurset er å styrke foresatte i deres omsorgsrolle ved å ha fokus på vanlige foreldrereaksjoner og egenomsorg. Det vil bli lagt til rette for å stille spørsmål og dele erfaringer i mindre grupper. Se programmet for nærmere innhold.

Praktisk informasjon

Det er ingen kursavgift og det vil bli servert en enkel lunsj. Det er mulig å søke om dekking av reiseutgifter fra Pasientreiser, se https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ring Pasientreiser på telefon 05515.

Kurset oppfyller ikke kravene til opplæringspenger. Yrkesaktive kan eventuelt søke arbeidsgiver om velferdspermisjon. Det er ikke anledning til å ta med barn på kurset.

Kurset er et samarbeid mellom Barne- og ungdomshabilitering (HABU) Stavanger
og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Her melder du deg på: