Kvinne som holder rundt barn på fanget

Foreldre på vakt (regionalt kurs for Helse Midt-Norge)

Frambu arrangerer kurset i nært samarbeid med Trondsletten habiliteringssenter,
habiliteringstjenesten for barn og unge i Nord Trøndelag og Statped Midt.

Kurset sendes digitalt fra Frambu med deltagelse via videokonferanse fra Trondsletten habiliteringstjenste og Habiliteringstjenesten for barn og unge Nord Trøndelag. Se adresse for oppmøte under.

Målgruppe
Foresatte til barn og unge (0 – 18 år) som har en diagnose/sykdom som krever kontinuerlig oppmerksomhet, for eksempel diagnoser som innebærer:

• komplekse medisinske utfordringer, med akutt sykdom og/eller anfall
• raskt fremadskridende forløp, med gradvis forverring av symptomer
• atferdsutfordringer, hvor barnet lett havner i farlige situasjoner eller kan skade seg selv og andre

Innhold
Målet med kurset er å styrke foresatte i deres omsorgsrolle ved å sette fokus på vanlige reaksjoner og egenomsorg. Det vil bli lagt til rette for å stille spørsmål og dele erfaringer i mindre grupper. Se program for mer informasjon.

Praktisk informasjon
Det er ingen kursavgift. Ta med egen lunsj. Det er mulig å søke om dekking av reiseutgifter fra Pasientreiser, se https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser eller ring Pasientreiser på telefon 05515.
Kurset oppfyller ikke kravene til opplæringspenger. Yrkesaktive kan eventuelt søke arbeidsgiver om velferdspermisjon.
Det er ikke anledning til å ta med barn på kurset.

Adresser for oppmøte:

Trondsletten habiliteringssenter
Åkervegen 4b, 7046 Trondheim
Kontaktperson: Lise B. Fornes
Tlf: 92 49 17 27/72 82 21 00
Mail: Lise.Bakke.Fornes@stolav.no

Habiliteringstjenesten for barn og unge Nord-Trøndelag
Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, Arken Auditorium 1
Kontaktperson: Nina Jahr
Tlf: 95293921
Mail: Nina.Jahr@helse-nordtrondelag.no

 

Hjertelig velkommen til kurs!