Fragilt X syndrom og atferd som utfordrer

I samarbeid med Akershus universitetssykehus inviterer Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser til regionalt fagkurs om fragilt X syndrom og atferd som utfordrer, torsdag 7. desember 2023.

Hvem er dette regionale fagkurset for?

Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med personer med fragilt X syndrom i alle aldre.
Pårørende er også velkomne til å delta.

Hva ønsker vi med fagkurset?

I løpet av dette regionale fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og se nærmere på atferd som utfordrer i gjennomføring av hverdagslige gjøremål og aktiviteter. Vi skal blant annet snakke om mulige årsaks- og miljøvariabler, og fordi rett til deltakelse og god livskvalitet er viktig for den enkelte, vil også lov om helse- og omsorgstjenester være en del av dagens tema. Vi snakker også om tilrettelegging i miljøet der personen med diagnose er, vegring eller andre forhold som er til hinder for sosial deltakelse.
Se programmet for detaljerte tider og innhold.

Tid og sted

Det regionale fagkurset har byttet møtested:
Det nye lokalet er på fortsatt på Ahus-området, NKS helsehus (voksenhabiliteringen), undervisningsrommet 4. etasje. Henvend deg i resepsjonen.
Adresse: Rektor Wolans vei 11, 1474 Nordbyhagen

Oppmøte og registrering: 08.30-09.00
Program: 09.00-16.00

Praktisk informasjon

Påmeldingsfristen er 26. november 2023.

Fagkursavgift er kr. 500,-
Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Pårørende deltar gratis, men alle som ønsker å delta må melde seg på her: