Frambuleir 1

En gjeng med farger i håret og på klærne poserer for kamera

Frambuleir 1

Hvem er Frambuleir 1 for?

Barn og ungdom med en sjelden diagnose 12-16 år, født i kalenderår 2006 til 2010. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 1 starter onsdag 22. juni og slutter onsdag 29. juni.

Frambuleir 1 og Frambuleir 2 gjelder for samme aldersgruppe. For å kunne tilby så bra leir som mulig til hver enkelt deltaker, vil vi sette sammen deltakerne så det blir best mulig grupper. Det er derfor ikke mulig å søke om plass for en bestemt leir.

Målet med kurset

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva er Frambuleir?

denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.

Søknadsskjema til Frambuleir blir lagt ut her i desember 2021.