Frambuleir 3

Hvem er Frambuleir 3 for?

Ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose 17-24, født i kalenderår 1998 til 2005. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 3 starter onsdag 20. juli og slutter onsdag 27. juli.

Søknadsfristen til leir er 1. mars 2022. Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt, men alle som har søkt vil få svarbrev i posten mot slutten av april.

Mål for uken

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva er Frambuleir?

denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.

Korona og smittevern

Det er ikke lett å forutse hvordan situasjonen med koronaviruset vil se ut til sommeren. Vi håper å kunne gjennomføre leire med flest mulig deltakere, men må ta forbehold om noe strengere smittevernstiltak enn vi ellers kunne ønske oss og reduserte inntak på leir. Frambu vil følge situasjonen med koronaviruset nøye, og legge ut oppdatert informasjon om hvordan dette påvirker tjenestene våre på nettsiden vår.

Videoer fra leir 3

Her er videoer vi lagde på leir 3. Dere som var på leir 3 har fått passord så dere kan se dem. Hvis dere ikke husker passordet, kan dere ta kontakt med Frambu 🙂

 

Blå gruppe:

 

Grønn gruppe:

 

Lilla gruppe:

 

Rød gruppe: