Frambuleir 3

Frambuleir 3

Hvem er Frambuleir 3 for?

Ungdom og unge voksne med en sjelden diagnose 17-23, født i kalenderår 1999 til 2005. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 3 starter onsdag 20. juli og slutter onsdag 27. juli.

Mål for uken

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne får treffe andre i samme situasjon, utveksle erfaringer og knytte sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva er Frambuleir?

denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.

Søknadsskjema til Frambuleir blir lagt ut her i desember 2021.