Frambuleir 4

Frambuleir 4

Hvem er Frambuleir 4 for?

Unge voksne med en sjelden diagnose 24-30 år, født i kalenderår 1992 til 1998. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 4 starter onsdag 3. august og slutter onsdag 10. august.

Målet for uken

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva er Frambuleir?

På denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.

Søknadsskjema til Frambuleir blir lagt ut her i desember 2021.