Frambuleir 4

Hvem er Frambuleir 4 for?

Unge voksne med en sjelden diagnose 25-31 år, født i kalenderår 1991 til 1997. Deltakerne må kunne delta i og ha sosialt utbytte av et gruppeorientert tilbud. Frambuleir 4 starter onsdag 3. august og slutter onsdag 10. august.

Søknadsfristen til leir er 1. mars 2022. Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt, men alle som har søkt vil få svarbrev i posten mot slutten av april.

Målet for uken

Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurs hvor deltakerne blir kjent med andre i samme situasjon, utveksler erfaringer og knytter sosialt nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få oppdage nye muligheter, sprenge egne grenser og føle økt mestring gjennom ulike aktiviteter.

Hva er Frambuleir?

På denne siden kan du lese mer om hva Frambuleir er, og du kan se video og bilder fra tidligere leire.

Korona og smittevern

Det er ikke lett å forutse hvordan situasjonen med koronaviruset vil se ut til sommeren. Vi håper å kunne gjennomføre leire med flest mulig deltakere, men må ta forbehold om noe strengere smittevernstiltak enn vi ellers kunne ønske oss og reduserte inntak på leir. Frambu vil følge situasjonen med koronaviruset nøye, og legge ut oppdatert informasjon om hvordan dette påvirker tjenestene våre på nettsiden vår.