Gjestekurs på Frambu -SSD (Avlyst)

Dette gjestekurset er dessverre avlyst. 

Her finner du informasjon om Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

 

Gjestekurs fra andre sjeldensentra
Frambu er ett av ni kompetansesentre i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser og det eneste senteret som disponerer lokaler til å arrangere større kurs og samlinger. En del av ukene i året disponerer derfor de andre sentrene i tjenesten Frambus lokaler og ressurser til å arrangere kurs for sine brukergrupper. Disse kursene står oppført i kurskalenderen vår som gjestekurs. Spørsmål om kurset må rettes til det aktuelle senteret.

Her finner du covid-19 informasjon og forutsetninger for fysisk deltakelse på Frambu høsten 2021.