Deltakere på kurs på Fra,mbu

Glukoproteinoser

Målgruppe

Vi inviterer til fagkurs rettet mot tjenesteytere og fagpersoner som arbeider med personer med diagnosene, eller som har interesse av å øke sin kunnskap om glukoproteinoser. Pårørende til personer som har en aktuell diagnose kan også melde seg på.

Mål for fagkurset

Gjennom dette fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om ulike undergrupper av glukoproteinoser, og aktuelle tiltak ved diagnosegruppene:

  • Alfamannosidose, Betamannosidose, Aspartylglukosaminuri (AGU), Mukolipidose type I, Fukosidose, og Schindlers sykdom.
Hva trenger jeg å vite om fagkurs?

På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller delta digitalt fra der du er. Her kan du lese mer om våre fagkurs.

Påmeldingsfrist for digital og fysisk deltakelse

Påmeldingsfristen den 28. mai gjelder kun for fysisk deltakelse på Frambu. Påmeldingen for digital deltakelse vil være åpen frem til kurset starter.

Program og mer informasjon om innhold i fagkurset publiseres her når det er klart.

 

Påmeldingsskjema kommer her i løpet av vinteren 2021/2022.