Glukoproteinoser

Deltakere på kurs på Fra,mbu

Glukoproteinoser

Målgruppe

Vi inviterer til fagkurs rettet mot tjenesteytere og fagpersoner som arbeider med personer med diagnosene, eller som har interesse av å øke sin kunnskap om glukoproteinoser. Pårørende til personer som har en aktuell diagnose kan også melde seg på.

Mål for fagkurset

Gjennom dette fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om ulike undergrupper av glukoproteinoser, og aktuelle tiltak ved diagnosegruppene:

  • Alfamannosidose, Betamannosidose, Aspartylglukosaminuri (AGU), Mukolipidose type I, Fukosidose, og Schindlers sykdom.
Hva trenger jeg å vite om fagkurs?

På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller delta digitalt via Zoom fra der du er. Her kan du lese mer om våre fagkurs.

 

Meld deg på ved å fylle inn påmeldingsskjemaet som kommer her i løpet av høsten 2021.