Digitalt fagkurs: Graviditet og nevromuskulær sykdom

Målgruppe

Fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med voksne med nevromuskulær sykdom. Personer med diagnose og deres pårørende kan også delta.

Mål for fagkurset

Å øke deltagernes kompetanse om graviditet og nevromuskulær sykdom. Kurset vil fokusere på ulike fysiske og medisinske aspekter, og ivaretakelse av kvinner med nevromuskulær sykdom i tiden før, under og etter et svangerskap.

  • Kurset er forhåndsgodkjent av Norsk Fysioterapeutforbund med 6 timer, og kan benyttes i en spesialistutdanning sammen med en mastergrad, og ved fornyelse av spesialitet.
  • Kurset er forhåndsgodkjent av Norsk Sykepleierforbund, NSF, med 6 timer, og kan benyttes i i NFSs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Kurset er forhåndsgodkjent av Legeforeningen for disse spesialitetene:

  • Allmennmedisin : godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).
  • Fødselshjelp og kvinnesykdommer: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Nevrologi: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Barnesykdommer: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas. Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

 

Covid-19 restriksjoner på Frambu

Dette fagkurset var i utgangspunktet planlagt gjennomført med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. På grunn av nye restriksjoner fra 7. desember vil kurset gjennomføres kun digitalt.

Her finner du Covid-19 relatert informasjon og Forutsetninger for fysisk oppmøte på kurs høsten 2021.