Helsekompetanse og navigering i helsetjenesten (digitalt fagkurs)

.
Velkommen til digitalt fagkurs om helsekompetanse og navigering i helsetjenesten torsdag 14. desember kl 13-15!

.
Kurset er gratis og arrangeres i samarbeid med 

  • Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse ved Oslo universitetssykehus (NK LMH)
  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Lærings- og mestringssenteret for barn ved Oslo universitetssykehus
  • Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus (SSD)
  • Nettverk for forskning om funksjonshemming ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet
    .

Hva handler kurset om?

På kurset vil vi formidle og drøfte resultater fra forskning på helsekompetanse i et livsløpsperspektiv. I løpet av to timer vil du få presentert resultater fra forskningsprosjekter med ulike perspektiver og innfallsvinkler på helsekompetanse i Norge. Se programmet for nærmere innhold og tider.

.
Hvem passer kurset for?

Kurset er åpent for alle interesserte, og passer spesielt godt for tjenesteytere, ansatte i helse- og sosialtjenesten, personer med sjeldne diagnoser og pårørende.

Opptak fra kurset: 

Op.
Vil du delta?

Det er gratis å delta, men du må melde deg på under for å få tilsendt lenke til sendingen. Den blir sendt ut på e-post dagen før kursstart. Koble deg gjerne opp noen minutter før programmet begynner, så du får sjekket at lyd og bilde virker som det skal.
.

Meld deg på her:

 

.