innspilling digitalt kurs

Helsekompetanse og sjeldne diagnoser (Digitalt fagkurs)

Hvem er dette fagkurset for?

Vi inviterer til fagkurs for tjenesteytere, helse- og sosialpersonell, personer med sjeldne diagnoser og pårørende.

Hva ønsker vi med dette fagkurset?

I dette fagkurset ønsker vi å formidle og drøfte resultater fra forskning på helsekompetanse og styrket mestring av sjeldne diagnoser i et livsløpsperspektiv. Det er mulig å melde seg på helt frem til programmet begynner. Du vil motta en lenke på e-post når du melder deg på.

Deltakelse er gratis.

Mer informasjon om dette digitale fagkurset kommer i god tid før fagkurset skal gjennomføres. Påmeldingsskjema vil legges ut på denne siden. 

Dette fagkurset gjennomføres kun digitalt, det er ikke oppmøte på Frambu.