Kabuki syndrom

To barn med Kabuki syndrom

Kabuki syndrom

Målgruppe 
Personer i alle aldre med Kabuki syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om Kabuki syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å treffe andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Frambu ønsker å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosen og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?
denne siden vil du finne praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Dersom smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, vil kurset i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud. Alle søkere vil få beskjed om endringer.