To barn med Kabuki syndrom

Digitalt tilbud: Kabuki syndrom

Digitalt tilbud i stedet for kurs på Frambu

Etter råd fra Folkehelseinstituttet om risiko for smitte på reise og ved samlinger, har vi besluttet å avlyse dette fysiske kurset. Smittevern i forbindelse med covid-19 gjør at vi ikke kan ha fysisk deltakelse på Frambu, og kurset vil i stedet gjennomføres som et digitalt tilbud tirsdag 12. og onsdag 13. januar. Alle søkere vil få beskjed. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Målgruppe 
Personer i alle aldre med Kabuki syndrom, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
Å styrke deltagernes kunnskap om Kabuki syndrom og det å leve med diagnosen. Det blir mulighet til å bli kjent med andre i lignende situasjon og utveksle erfaringer.
Frambu ønsker å benytte kurset til å samle informasjon om diagnosen og gjøre denne kunnskapen tilgjengelig på våre nettsider.

Opplæringspenger
Foresatte kan søke om opplæringspenger også ved digitale tilbud, så lenge covid-19 gjør at fysisk deltakelse på Frambu ikke er mulig. Ta kontakt på kurs@frambu.no dersom dette er aktuelt for deg.