Kleefstras syndrom og nevropsykiatri

Målgruppe

Vi inviterer til fagkurs rettet mot fagpersoner og tjenesteytere som arbeider med ungdom og voksne som har Kleefstras syndrom. Pårørende kan også melde seg på fagkurset.

Mål for fagkurset

Denne dagen ønsker vi å formidle kunnskap om endringer i ungdomsalder ved Kleefstras syndrom. Fullstendig programinnhold for dagen legges ut her i god tid før fagkurset.

Hva trenger jeg å vite om fagkurs?

På Frambu kan du delta på fagkurs enten ved å reise til Frambu, eller delta digitalt via Zoom fra der du er. Her kan du lese mer om våre fagkurs.

Påmeldingsfrist for digital og fysisk deltakelse på fagkurs

Påmeldingsfristen den 16. mai gjelder for fysisk deltakelse på Frambu. Påmeldingen for digital deltakelse er åpen frem til kurset starter.