Kromosomforandringer på 15q11 som gir sammensatte vansker

Hvem er kurset for?

Personer i alle aldre med kromosomforandringer på 15q11 som gir sammensatte vansker, deres familier og tjenesteytere.

Hva ønsker vi med kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om forandringer på 15q11 kromosomet og det å leve med diagnosene. Vi vil ta opp ulike tema som er relevante ved diagnosene, både gjennom forelesninger og i mindre grupper. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre. På ettermiddag- og kveldstid er det anledning til å bli med på varierte aktiviteter og opplevelser inne og ute på Frambu. Se programmet for flere detaljer.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

Kurs på Frambu er gratis for familiene, man bor på Frambu og får måltider servert i vår spisesal. Tjenesteytere som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden. Tjenesteytere kan delta på forelesninger og erfaringsutvekslinger som er markert med stjerne (*) i programmet.

På denne siden vil du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

 

 

Video fra kurset, krever passord