Gutt med ransel på ryggen

AVLYST – L1 syndrom

På grunn av korona-epidemien er alle kurs på Frambu til og med 15. mai avlyst.
Vi beklager dette.

Målgruppe
Personer med L1 syndrom i alle aldre, deres familier og tjenesteytere.

Mål for kurset
I løpet av disse fire dagene har vi som mål å styrke deltakernes kunnskap om diagnosen, og ønsker samtidig å legge til rette for å treffe andre og utveksle erfaringer rundt det å leve med diagnosen.
På dagtid vil det være forelesninger, gruppesamtaler og erfaringsutveksling for alle voksne.
Barn og unge vil få et tilbud i vår skole og barnehage. Voksne personer med diagnosen med behov for et tilrettelagt tilbud, vil få dette i vår miljøseksjon.
På ettermiddager og kvelder legges det til rette for ulike aktiviteter og sosialt samvær.

Vil du vite mer om hva det vil si å delta på kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om våre brukerkurs.