Medisinske forhold og behandling ved mukopolysakkaridoser

Medisinske forhold og behandling ved mukopolysakkaridoser

Målgruppe:
Tjenesteytere som arbeider med personer med aktuelle diagnoser. Personer med diagnose og pårørende kan også delta. 

Mål for kurset:
Å gi informasjon om medisinske forhold og tilgjengelig behandling.

Les mer om fagkurs på Frambu her

Pris
Det koster 500 kroner å delta på kurset på Frambu. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.

Videokonferanse/Strømming:
For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse via videokonferanse eller strømming. Les mer om dette her.

Velkommen til fagkurset!