barn og unge på tur

Medisinsk informasjon og koordinering ved MPS-sykdommer

Hvem er dette fagkurset for?

Dette fagkurset er for helsepersonell fra ulike nivåer i helsetjenesten, pedagogisk- og sosialfaglig personell og andre tjenesteytere og omhandler medisinsk informasjon og koordinering ved MPS-sykdommer.

Opptak fra fagkurset


Dette er et klippet opptak fra kurset hvor pausene er tatt vekk.

Hva ønsker vi med dette fagkurset?

I løpet av dette fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om disse diagnosene. Vi vil også gi gode eksempler på koordinering og samarbeid mellom sektorer og tjenestenivåer. Se program for nærmere informasjon og innhold.

Påmelding og informasjon

For å delta på fagkurset må du fylle ut påmeldingsskjemaet nederst på denne siden.

Fysisk deltakelse: 

  • Påmeldingsfristen gjelder for deg som ønsker å komme til Frambu (fysisk deltakelse). Etter fristen vil påmelding til fysisk deltakelse fjernes. 
  • Fysisk deltakelse koster kroner 500,- for tjenesteytere/fagpersoner, og betales ved påmelding.
  • Fysisk deltakelse er gratis for personer med diagnose og pårørende.
  • Du kan stille spørsmål underveis når foreleser åpner for det, og utveksle erfaringer i pausene gjennom dagen.
  • Lunsj og pauser med kaffe/te er inkludert for alle deltakere på Frambu.

Digital deltakelse:

  • Hvis du velger å delta digitalt, er påmeldingen åpen helt frem til programmet begynner. Meld deg på under.
  • Du vil motta en lenke til Vimeo på e-post dagen før fagkurset, denne skal du benytte når fagkurset starter. Koble deg gjerne opp 15 minutter før programmet begynner.
  • Du kan stille spørsmål i chatten underveis
  • Digital deltakelse er gratis for alle
Vil du delta?

Meld deg på her: