barn og unge på tur

Medisinsk, oppfølging og koordinering ved mukopolysakkaridoser og liknende tilstander

Hvem er dette fagkurset for?

Dette fagkurset er for helsepersonell fra ulike nivåer i helsetjenesten, pedagogisk- og sosialfaglig personell og andre tjenesteytere.

Hva ønsker vi med dette fagkurset?

I løpet av dette fagkurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om disse diagnosene. Vi vil også gi gode eksempler på koordinering og samarbeid mellom sektorer og tjenestenivåer. Program med nærmere informasjon og innhold kommer på denne siden i god tid før fagkurset.

Påmelding og informasjon

For å delta på fagkurset må du fylle ut påmeldingsskjemaet nedenfor (kommer).