Overvekstsyndromer (0-16 år)

Hvem er kurset for?

Dette kurset er for barn og unge fra 0 til 16 år (barnehage- og grunnskolealder) med en av de aktuelle diagnosene, og deres familier. Deltakernes tjenesteytere kan søke om å delta på deler av kurset.

Aktuelle diagnoser er blant annet:

  • Sotos’ syndrom
  • Malans syndrom
  • Weavers syndrom
  • Beckwith-Wiedemanns syndrom
  • Proteus’ syndrom
  • Klippel-Trenaunays syndrom
  • Tatton-Brown-Rahmans syndrom

Dersom diagnosen ikke er nevnt her, men er i målgruppen overvekstsyndromer, ta gjerne kontakt med faglig ansvarlig. 

Hva ønsker vi med kurset? 

Vi ønsker å styrke deltakernes kunnskap om overvekstsyndromer, og det å leve med diagnosen. Vi vil ta opp ulike tema som er relevante ved diagnosene, både gjennom forelesninger og i mindre grupper. Se programmet for nærmere detaljer.
Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre.
På ettermiddag- og kveldstid er det anledning til å bli med på varierte aktiviteter og opplevelser inne og ute på Frambu.

Hva trenger jeg å vite om kurs på Frambu?

Kurs på Frambu er gratis for familiene, man bor på Frambu og får måltider servert i vår spisesal.
Tjenesteytere som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden.

På denne siden vil du finne mer praktisk informasjon om kurs, reise og økonomi, samt bilder og video fra tidligere kurs på Frambu.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om kurset!

 

Film fra kurset (krever passord)