Overvekstsyndromer (5-16 år)

Overvekstsyndromer (5-16 år)

Målgruppe
Barn og unge I grunnskolealder med overvekstsyndromer, deres familier og tjenesteytere. Aktuelle diagnoser er:

  • Beckwith-Wiedemanns syndrom
  • Cerebral gigantisme
  • Cohens syndrom
  • Cowdens syndrom
  • Klippel-Trenaunays syndrom
  • Malans syndrom
  • Proteus’ syndrom
  • Sotos’ syndrom
  • Weavers syndrom

Mål for kurset
Vi har som mål å øke kunnskapen om ulike helsemessige forhold og om hvordan kognitive funksjoner som språk, læring og sosial samhandling kan påvirke skolehverdagen. Andre aktuelle tema vil blant annet være rettigheter, fysisk og psykisk helse og familieliv.

Hva vil det si å være på kurs på Frambu?
Her kan du lese mer om brukerkurs hos oss.

 

Vil du dele dette med noen andre?