AVLYST – Overvekstsyndromer (5-16 år)

På grunn av koronapandemien er alle fysiske kurs på Frambu avlyst i denne perioden.

Målgruppe
Barn og unge I grunnskolealder med overvekstsyndromer, deres familier og tjenesteytere. Aktuelle diagnoser er:

  • Beckwith-Wiedemanns syndrom
  • Cerebral gigantisme
  • Cowdens syndrom
  • Klippel-Trenaunays syndrom
  • Malans syndrom
  • Proteus’ syndrom
  • Sotos’ syndrom
  • Tatton-Brown-Rahmans syndrom
  • Weavers syndrom
  • andre diagnoser som innebærer overvekst

 

Mål for kurset
Vi har som mål å øke kunnskapen om ulike helsemessige forhold og om hvordan kognitive funksjoner som språk, læring og sosial samhandling kan påvirke skolehverdagen. Andre aktuelle tema vil blant annet være rettigheter, fysisk og psykisk helse og familieliv.

Har du spørsmål om hvordan det er å delta på kurs på Frambu?
Praktisk informasjon om oppholdet på Frambu finner du hvis du følger lenken under, det gjelder også regler om reiseutgifter og opplæringspenger.
Her kan du lese mer og se bilder og video om brukerkurs hos oss.