Ung dame med Smith-Magenis' syndrom

Smith-Magenis’ syndrom

Målgruppe

Tjenesteytere som arbeider med personer med Smith-Magenis’ syndrom. Pårørende kan også delta.


Mål for kurset

På dette fagkurset vil vi blant annet presentere resultater fra doktorgradsprosjektet «Smith-Magenis’ syndrom – en skandinavisk kartleggings- og intervensjonsstudie». Det vil også være forelesninger med ulike tema knyttet til diagnosen. Se programmet for detaljert informasjon.

Les mer om fagkurs på Frambu her.

Se kurset direkte via strømming her:


Kursavgift

Det koster 500 kroner å delta på kurset på Frambu. Dette inkluderer lunsj, kaffepauser, materiell og kursbevis.


Deltakelse via videokonferanse eller strømming

For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbyr vi deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming. Dette er gratis.

For å delta via videokonferanse trenger du tilgang til et videokonferansestudio. Deltakere som deltar via videokonferanse, får kursbevis og kan stille spørsmål og kommentere via e-post.

Påmelding ved å sende e-post til video@frambu.no  eller ring  64 85 60 21 i god tid før kurset for å avtale videooverføring.

For å delta via strømming trenger du en datamaskin med internett-tilgang. Du finner lenke til strømmen på kurssiden (den du er på nå) når fagdagen starter. Klikk på denne og skriv inn e-postadressen din, så åpner sendingen seg. Deltakere som deltar via strømming får ikke kursbevis og kan ikke stille spørsmål og kommentere underveis.