Liten jente med diagnosen

Svært sjelden kromosom- eller genforandring (fulltegnet ekstrakurs)

Hvem er dette kurset for?

Dette ekstrakurset er satt opp for å gi et tilbud til søkere som ikke fikk plass på kurset med samme navn i uke 41 i 2023, svært sjeldne kromosom- eller genforandringer (0-18 år).

Dette ekstrakurset er fulltegnet.

Tjenesteytere til familier som skal delta, kan søke om å delta i forelesninger/grupper merket med stjerne* i programmet.

 

Hva ønsker vi med dette kurset?

I løpet av dette kurset ønsker vi å styrke deltakernes kunnskap om svært sjeldne kromosom- eller genforandringer som gir sammensatte vansker, og det å leve med diagnosen. Vi vil ta opp ulike temaer som er relevant for diagnosene, både gjennom forelesninger og i mindre grupper. Vi ønsker også at deltakerne skal bli kjent med andre i liknende situasjon, og få mulighet til å utveksle erfaringer med hverandre. På ettermiddag- og kveldstid er det anledning til å bli med på varierte aktiviteter og opplevelser inne og ute på Frambu. Se programmet for nærmere detaljer. Tjenesteytere kan delta i forelesninger/grupper merket med stjerne* i programmet.

Hvordan foregår kurs på Frambu?

Her kan du lese mer om våre brukerkurs. Du finner også bilder og video fra tidligere kurs, samt praktisk informasjon om reisevei, økonomi og oppholdet.
Tjenesteytere som ønsker å delta, finner mer informasjon i eget søknadsskjema på denne siden.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette kurset.

Video fra kurset (krever passord)